Skupina

„So ljudje, katerih radovedni um hrepeni po resnici srca, jo išče in si prizadeva najti odgovore na vprašanja, ki jih prinaša življenje, ter poskuša prodreti v bistvo stvari in pojavov ter v samega sebe. Če se človek poglobi vase – ne glede na to, kateri poti sledi pri iskanju odgovorov na vprašanja – se mora neizogibno vrniti k sebi in se vprašati, kdo je in kakšno je njegovo mesto v svetu okoli njega.“

Smo skupina ljudi, ki skupaj preučujemo ideje G. I. Gurdjieffa in si izmenjujemo izkušnje pri prenašanju teh idej v vsakdanje življenje. Čutimo, da je učenje še živo in da je v svojem bistvu predvsem praktično; kot tako pa se razvija in prenaša med ljudmi, ki ga skušajo razumeti in živeti.

Sestajamo se v Ljubljani, povezani pa smo tudi z Gurdjieff Society v Londonu.